Cần chú ý nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Ngày đăng: 25/05/2021

Quý khách lưu ý kiểm tra xem hàng nhận được có đúng chủng loại , đủ số lượng không rồi mới tiến hành thanh toán cho shiper 

Viết bình luận của bạn: